W dniu 11 grudnia br. odbyła się wycieczka naukowa do Muzeum Anatomii Człowieka przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którą udała się niewielka grupa osób z klasy 3A pod opieką organizatorki pani Ireny Jarosz.

Wartościowy program wyjazdu pozwolił młodzieży m.in. na wysłuchanie krótkiego wykładu z zakresu zaburzeń anatomicznych, zapoznanie się z imponującą ilością 2077 preparatów z osteologii, artrologii, anatomii porównawczej oraz antropologii, zgromadzonych w trzech salach. Najcenniejsze z nich były wykonywane przez słynnego profesora Adama Bochenka – „ojca anatomii”, autora podręczników do anatomii dla studentów medycyny, jak również profesora Ludwika Teichmanna.

Dzięki uczestnictwu w wycieczce naukowej nasi uczniowie mieli okazję wzbogacenia swojej wiedzy z zakresu anatomii człowieka i antropologii, a także poznania tajników ludzkiego ciała, z jednej strony jego pięknej, niezwykle skomplikowanej budowy, a z drugiej niedoskonałości.

Irena Jarosz

 

Skip to content