W dniu 3 października 2019 r. młodzież z klasy policyjnej  – 2P/K wraz z opiekunkami dyr. J. Nalepą- Harpulą i wych.    M. Kamińską wzięły udział w kolejnych zajęciach w ramach Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Tematem tegorocznych zajęć były „Zagrożenia nowymi substancjami psychoaktywnymi”. Wykłady prof. dr. hab. Czesława Kłaka (sędziego Trybunału Stanu) i dr. inż. Adama Sidora  (Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego)  dotyczyły: nowych zagrożeń narkotykowych, nowych przepisów prawnych, kar za narkotyki, sytuacji prawnej nieletnich, skutkach zażywania dopalaczy i narkotyków.

Całość zakończyła dyskusja i debata, które prowadziła dr Ewa Leniart wojewoda podkarpacki.   

Skip to content