W bieżącym roku  uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących odbywający praktykę zawodową korzystali z nowoczesnego rozwiązania jakim są komputerowe symulacje biznesowe  firmy Revas.

Każdy uczeń miał możliwość podejmować decyzje związane z prowadzeniem firmy w branży związanej z kształconym zawodem. Technicy logistycy prowadzili firmę produkcyjną , natomiast ekonomiści prowadzili sklep  ze sprzętem elektronicznym.

Podejmując decyzje w symulacji uczniowie w praktyczny sposób poznali pojęcia ekonomiczne, przykładowo:, prawo popytu, prawo podaży, przychody, koszty stałe, koszty zmienne, zysk, strata, amortyzacja, książka przychodów i rozchodów, podatek dochodowy, formy zatrudnienia pracowników, wynagrodzenia netto i brutto, koszty pracodawcy. Uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów biznesowych np. obliczenia wymaganej liczby stanowisk lub zapotrzebowania na surowce, przygotowywanie oferty na rynek.

Ponadto nauczyciele zawodu tj Marzena Brodowicz, Barbara Górska  i Donata Kozłowska odbyły szkolenia certyfikujące  zdobywając tytuł trenera symulacji biznesowych.

Wdrożenie tego narzędzia w proces nauki zawodu pozwala nabywać uczniom i nauczycielom nowe umiejętności, utrwalać branżowe słownictwo, a przede wszystkim łatwiej odnaleźć się w realiach rynkowych swojej branży.

Mamy nadzieję że ta  innowacyjna forma nauczania  będzie stosowana nie tylko w warunkach pandemii ale również po powrocie uczniów do tradycyjnego kształcenia.

 

Skip to content