14 października  – Święto Edukacji Narodowej

W poniedziałek 16 października 2017r. ZSEiO w Jarosławiu uroczyście obchodził Dzień Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły, pani Marta Kurpiel, przywitała wszystkich, dziękując szczególnie za przybycie gościom z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. I chociaż Komendant Henryk Moskwa nie prowadzi już zajęć z kryminologii, to nadal jest entuzjastycznie witany przez młodzież, dla której był autorytetem. Takimi autorytetami właśnie są nauczyciele  i za ich pracę uczniowie dziękują im w dniu dzisiejszym – jak sami powiedzieli: za to wszystko, co jest jeszcze dla nas tajemnicą, i za to, co  zdołaliśmy już odkryć i poznać dzięki wam.

Pani dyrektor przytoczyła wiele mądrych stwierdzeń, ale na jedne słowa zwróciła szczególną uwagę –„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. To właśnie rola nauczyciela, by mądrze pokierował młodymi ludźmi, a na efekty długo nie trzeba będzie czekać. Dodała, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy i tej właśnie nie może zabraknąć ani nauczycielom, ani uczniom.

Następnie przyznała nagrody dyrektorskie następującym nauczycielom: Lilianie Bednarskiej, Annie Łuczyńskiej, Annie Korneńko, Elżbiecie Ślusarz, Beacie Pisarczyk-Naspińskiej, Grażynie Schneider, Stanisławowi Gierczakowi i Zdzisławowi Zierkiewiczowi oraz pracownikom administracji i obsługi: Magdalenie Darasz, Dorocie Kozubal, Janowi Adamowowi, Waldemarowi Raczyńskiemu.  Z dumą poinformowała, że tegoroczną nagrodę Starosty Powiatu Jarosławskiego otrzymali: Marta Bąk i Bogdan Naskręski oraz sama pani dyrektor.

Tradycją tego święta w naszej szkole, od momentu powstania klas liceum ogólnokształcącego z innowacją policyjną, jest przyznanie klasom drugim i trzecim kolejnej belki.  Nominacji dokonali zaproszeni goście i jednocześnie przyjaciele szkoły – I Komendant Komendy Powiatowej Policji – młodszy inspektor Henryk Moskwa, Oficer Prasowy Komendanta  Komendy Powiatowej Policji – podkomisarz Marta Gałuszka. W pełnym umundurowaniu 5 klas policyjnych stanęło do mianowania, by z dumą odebrać swoje belki.

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów pod opieką pań: A.Muszyńskiej i G.Głąb. Młodzież wprowadziła wszystkich w liryczno-muzyczną jesienną zadumę, bo przecież jest niesamowita i zaskakująca, zmienna w swej naturze i kolorystycznie nie do opisania, więc dobrze być z nią za pan brat.

Skip to content