HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Harmonogram-egzaminów-z-kwalifikacji-sesja-styczeń-luty-2021

  1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
    w sesji styczeń-luty 2021 r. (Formuła 2012 i 2017) :

– w części pisemnej

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017.pdf

– w części praktycznej

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_aKomunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017.pdf

 

Skip to content