Aktualności

%

Pokaż z naszą pomocą na co Cię stać!

Poszukujesz nowatorskiego kierunku, który zagwarantuje ci ciekawą pracę?  Lubisz strategiczne gry komputerowe? Często planujesz swoje działania? Jeśli tak, to mamy dla ciebie interesującą propozycję kształcenia w naszej szkole:

> technik logistyk!

Technik logistyk zajmuje się m.in.:

  negocjowaniem cen
 organizacją środków transportu
  współpracą z kontrahentami
  opracowaniem form dystrybucji
 zarządzaniem zapasami i przestrzenią magazynową … .


Kierunek daje szerokie możliwości zatrudnienia w działach logistyki firm przemysłowych, handlowych i usługowych, portach morskich czy lotniczych, jednostkach samorządu terytorialnego (np. jako specjalista od handlu elektronicznego, sprzedaży i prognozowania popytu, systemów informatycznych wspomagających dystrybucję).


Technik logistyk to naprawdę propozycja zgodna z wymaganiami rynku pracy XXI wieku.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

W trakcie nauki uczniowie mogą zdobyć następujące kwalifikacje:

AU.22. OBSŁUGA MAGAZYNÓW

Egzamin odbywa się pod koniec klasy drugiej.

AU.32. ORGANIZACJA TRANSPORTU

Egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Przy rekrutacji  (zrówno po szkole podstawowej jak i po gimnazjum) punktowane są następujące przedmioty:

Próg punktowy: 60

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. matematyka
 4. geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

 • matematyka
 • geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

ZOBACZ WIĘCEJ:

 

 

Nowość!

—> Technik spedytor – zawód z przyszłością

Spedytor to wykwalifikowany i strategiczny specjalista, który zajmuje się organizacją transportu towarów i usług z miejsca na miejsce tak, by przechodził on sprawnie, szybko i jak najtaniej dla osoby zlecającej transport.

Technik spedytor potrafi:

– wypełniać druki celne w zakresie importu i eksportu towarów,
– współpracuje z firmami transportowymi,
– zleca załadunek i rozładunek towaru,
– negocjuje ceny i warunki dowozu towaru lub usługi na miejsce.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

W zawodzie technik spedytor wyodrębniono dwie kwalifikacje zawodowe:

AU.31. ORGANIZACJA TRANSPORTU ORAZ OBSŁUGA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Zajęcia edukacyjne w ramach tej kwalifikacji:

– Podstawy transportu i spedycji
– Podstawy prawa transportowego
– Przewóz ładunków
– Zajęcia w kształceniu praktycznym:
– Organizacja transportu i spedycji

– Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego
– Język obcy w działalności spedycyjnej

 

Zajęcia w kształceniu praktycznym:

– Obsługa działalności spedycyjnej
– Statystyka
– Technika biurowa

PRACA ZAWODOWA:

Podjęcie pracy zawodowej w:

– Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
– Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
– Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
– Hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

lub

– Kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych

Przy rekrutacji (zrówno po szkole podstawowej jak i po gimnazjum) punktowane są następujące przedmioty:

Próg punktowy: 60

1. język polski
2. język obcy nowożytny
3. matematyka
4. geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

Przedmioty rozszerzone

• matematyka
• geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

ZOBACZ  WIĘCEJ:

 

 

Marzysz o pracy w finansach różnych firm, a może planujesz być sam sobie szefem i prowadzić własną działalność gospodarczą? To wszystko możliwe już po ukończeniu tej szkoły średniej w zawodzie, który możesz wykonywać na terenie całej Unii Europejskiej:

> technik ekonomista

Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
obliczania podatków;
prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
prowadzenia rachunkowości;
wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących    działalność gospodarczą.

Realizowane innowacje w zawodzie technik ekonomista:
Doradca podatkowy
Innowacyjny biznes
Komunikacja elektroniczna
Pracownik kancelaryjny
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Vademecum inwestowania.

Powyższe innowacje to działania nowatorskie, ale w kształceniu w tym zawodzie mamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

W trakcie nauki uczniowie mogą zdobyć następujące kwalifikacje:

AU.35. PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI

Egzamin odbywa się pod koniec klasy drugiej.

AU.36. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

Egzamin odbywa się pod koniec semestru I klasy czwartej.

Przy rekrutacji (zrówno po szkole podstawowej jak i po gimnazjum) punktowane są następujące przedmioty:

Próg punktowy: 60

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. matematyka
 4. geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym 

 • matematyka
 • geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

ZOBACZ WIĘCEJ:

 

Przysposobienie policyjne, kryminologia i bezpieczeństwo narodowe to kierunki, które od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół gimnazjalnych naszego regionu.

To propozycja dla wszystkich, którzy marzą o pracy w policji, oraz w innych służbach mundurowych, takich jak straż miejska, służba celna, straż graniczna czy agencje ochrony.


Lubisz wyzwania? Chciałbyś/chciałabyś przeżyć przygodę detektywistyczną w swoim życiu? Chcesz przyczynić się do tego by było bezpieczniej w Polsce, Twojej okolicy? Chcesz rozwijać swoje zainteresowania i zdolności?  


Przed Tobą szkolenie sportowe, strzeleckie, techniki samoobrony, pierwsza pomoc czy bezpieczne posługiwanie się bronią. Zaplanowaliśmy także kurs z prawa i wykłady oraz ćwiczenia z zakresu ruchu drogowego, które z całą pewnością przydadzą Ci się podczas egzaminów na prawo jazdy.

Gwarantujemy ciekawe zajęcia na których na pewno nie będziesz się nudził/a!

Widzisz się w przyszłości w mundurze? Przymierz go już teraz!

Przy rekrutacji (zrówno po szkole podstawowej jak i po gimnazjum) punktowane są następujące przedmioty:

Próg punktowy: 100

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. matematyka
 4. wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone:

KLASY O PROFILU – KRYMINOLOGIA:

 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia lub geografia

KLASY O PROFILU – PRZYSPOSOBIENIE POLICYJNE I BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE:

 • język polski
 • język angielski
 • historia

Zobacz szczegółowe informacje

 

Nowość!

Magazynier logistyk

Szkoła Branżowa I stopnia

Czas nauki: 3 lata

Jeśli chcesz szybko zdobyć zawód, którego kwalifikacja uznawana jest na całym europejskim rynku, wybierz Szkołę Branżową I stopnia w zawodzie: magazynier logistyk.

W czasie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi magazynów przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczysz się obsługi programów komputerowych stosowanych zarówno w pracy biurowej  jak i w magazynie oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności korzystania z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczenia towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

W klasie realizowane są zajęcia ogólnokształcące  oraz przedmioty teoretyczne zawodowe: 

– Podstawy logistyki
– Zapasy i magazynowanie
– Dystrybucja
– Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
– Język obcy zawodowy

 

Magazynier logistyk to zawód, który daje możliwości zatrudnienia w magazynach, centrach logistycznych, terminalach kontenerowych, centrach dystrybucyjnych, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Istnieje możliwość dalszej nauki w Szkole Branżowej II stopnia.

Przy rekrutacji (zrówno po szkole podstawowej jak i po gimnazjum) punktowane są następujące przedmioty:

Nie ma progu punktowego.

 1. język polski
 2. język obcy nowożytny
 3. matematyka
 4. geografia lub wiedza o społeczeństwie lub historia

ZOBACZ WIĘCEJ:

Kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej
Pl. Mickiewicza 13
37-500 Jarosław

e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl
tel.: 16 621 23 11
fax.: 16 621 23 11

Inspektor Danych Osobowych: idozsejar@onet.eu