Akademia Młodych Filozofów

baner

Od września 2017 r. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu uczestniczy w projekcie „Akademia Młodych Filozofów” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Projekt ma na celu nabycie i podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z krytycznym, samodzielnym myśleniem przez uczniów dzięki realizacji cotygodniowych zajęć fakultatywnych (2-godzinnych) z filozofii przez kadrę dydaktyczną WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Uczestnicy projektu to uczniowie klasy trzeciej technikum w zawodzie: technik ekonomista.

Projekt stanowi uatrakcyjnienie kształcenia uczniów oraz uzupełnienie kompetencji nauczycieli, którzy mogą korzystać z doświadczeń i wiedzy kadry dydaktycznej Uczelni.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 30.06.2019 r.

 

Źródło: http://www.wspia.eu/uczelnia/projekty/projekty-w-realizacji/projekt-akademia-mlodych-filozofow