Dodatkowe dni wolne ustalane na rok szkolny 2019/2020:

  1. 09 grudnia 2019 r. – Święto Szkoły
  2. 10 stycznia – pisemny egzamin zawodowy (piątek)
  3. 20 marca 2020 r. – Dzień otwarty szkoły (piątek)
  4. 04-06 maja 2020 r. – pisemne egzaminy maturalne (poniedziałek-środa)
  5. 12 czerwca 2020 r. – piątek po Bożym Ciele
  6. 23 czerwca – pisemny egzamin zawodowy (wtorek)