Dodatkowe dni wolne ustalane na rok szkolny 2019/2020:

  1. 10 stycznia – pisemny egzamin zawodowy (piątek)
  2. 20 marca 2020 r. – Dzień otwarty szkoły (piątek)
  3. 04-06 maja 2020 r. – pisemne egzaminy maturalne (poniedziałek-środa)
  4. 23 czerwca – pisemny egzamin zawodowy (wtorek)