IV edycja konkursu „Dzień Służb Mundurowych”

 

  1. Organizatorem Konkursu „Dzień Służb Mundurowych” jest Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu
  2. Celem konkursu jest zwiększenie wśród młodych ludzi wiedzy o funkcjonowaniu służb mundurowych w Polsce. Konkurs ma być okazją do rozważań o istocie pracy służb mundurowych oraz wyzwaniach jakie czekają na przyszłych adeptów tych zawodów. Konkurs będzie także promował umiejętności z zakresu zachowania się  w sytuacjach kryzysowych i edukację obywatelską.
  3. Konkurs „Dzień Służb Mundurowych” zostanie przeprowadzony  w dniu 4 kwietnia  2019 r. 

regulamin konkursu

karta zgłoszenia szkoły Załącznik nr 2

deklaracja uczestnictwa Załącznik nr 1