Wszelkie najbardziej aktualne informacje, dotyczące przeprowadzania egzaminu z kwalifikacji zawodowych, można znaleźć na stronie internetowej OKE w Krakowie, na którą gorąco zapraszamy.

http://www.oke.krakow.pl/inf/