IV EDYCJI KONKURSU

                      „WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH JAMAJKA”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów III klasy gimnazjum.

Celem konkursu jest zwiększenie oraz sprawdzenie wśród uczniów wiedzy, z zakresu znajomości zagadnień geograficznych, politycznych, historycznych i kulturowych Jamajki.

Konkurs ma na celu odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, stworzenie im możliwości zaistnienia na forum międzyszkolnym oraz motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Konkurs „Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Jamajka” zostanie przeprowadzony  w dniu 21 marca 2019r. o godzinie 10:00.

Regulamin konkursu Jamajka

Karta zgłoszenia Jamajka Załącznik nr 2

Deklaracja uczestnictwa Jamajka Załącznik nr 1