logo1

7 grudnia 2017 r. odbędą się jubileuszowe  X Jarosławskie Potyczki Ortograficzne.

Konkurs co roku przyciąga miłośników języka polskiego i znawców zasad ortografii z całego miasta i regionu.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu jest jego współorganizatorem, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawdzeniem swych umiejętności językowych,  do wzięcia udziału w eliminacjach.

Zapraszamy!

REGULAMIN JAROSŁAWSKICH POTYCZEK ORTOGRAFICZNYCH

 

Jarosławskie Potyczki Ortograficzne – historia

Jarosławskie Potyczki Ortograficzne to wydarzenie kulturalne zajmujące trwałe miejsce wśród imprez naszego miasta i regionu. W tym roku przypada dziesiąta, jubileuszowa edycja dyktanda, które cieszy się niesłabnącą popularnością. Biorą w niej udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarosławskiego oraz reprezentacje szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych  z powiatów ościennych  województwa podkarpackiego, między innymi z Krosna, Rzeszowa, Stalowej Woli czy Lubaczowa, a także mieszkańcy miasta i powiatu jarosławskiego.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że pierwsze Jarosławskie Potyczki Ortograficzne odbyły się w 2008 roku.  Ich pomysłodawcą była pani Lucyna Paulo, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, zaś bezpośrednimi inicjatorami i realizatorami tego przedsięwzięcia byli pani Beata Michałuszko, ówczesna kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, Filia w Jarosławiu oraz dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Jarosławiu, czyli obecnego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych, pan Bartłomiej Kordas. Potyczki Ortograficzne zorganizowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Starosty Jarosławskiego, należy zaznaczyć, że dotychczas zarówno Starosta Jarosławski pan Tadeusz Chrzan jak i Burmistrz Miasta Jarosławia pan Waldemar Paluch, obejmowali honorowy patronat nad dyktandem. Patronat naukowy nad całym przedsięwzięciem objął Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jarosławskie Potyczki Ortograficzne były wielokrotnie nominowane do prestiżowych nagród i wyróżnień. Wśród najważniejszych wymienić można dwukrotną nominację do wyróżnienia  Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Jest ono przyznawane  przez członków Akademii Mistrzów, skupiającej laureatów wszystkich edycji programu Mistrz Mowy Polskiej. Nagroda ta przyznawana jest placówkom, inicjatywom lub instytucjom, mającym niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców językowych.  W ogólnopolskim głosowaniu Vox Populi,  podczas Gali Finałowej na Dworze Artusa w Toruniu, jarosławskie dyktando zajęło II miejsce, zaś w roku 2014, w 14 edycji programu, wraz z 5 innymi placówkami, ponownie znalazło się w gronie laureatów. Gala Finałowa odbyła się w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, podczas której odebrano to zaszczytne wyróżnienie, przyznawane przez publiczność w głosowaniu ogólnopolskim.     W  2012 roku, przyznano nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia, czyli Jarosława w kategorii „Nauka”.

Głównymi organizatorami potyczek jest Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Zespół Szkół Ekonomicznych i  Ogólnokształcących w Jarosławiu i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu, Filia w Jarosławiu. Organizatorów wspiera także I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, która od 2013 roku udostępnia na potrzeby dyktanda swoją bibliotekę

Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest w kategoriach: 

  1. Szkoła podstawowa i gimnazjalna.
  2. Szkoła ponadgimnazjalna
  3. Uczestnik

W tym roku tekst dyktanda zostanie odczytany przez aktorkę filmową i telewizyjną panią Olgę Miłaszewską

Formuła konkursu od lat  w zasadzie się nie zmienia. Na każdą edycję dyktanda przygotowywane są okolicznościowe kartki, na których uczestnicy zapisują tekst oraz długopisy ze specjalnymi nadrukami, które są milą pamiątka dla każdego znawcy  zasad ortografii . Prace są kodowane tak, aby zachować pełną anonimowość. Regulamin stanowi, że do trzydziestu dni po konkursie można odebrać swoje dyktando, po upływie tego czasu, jest ono komisyjnie niszczone.  Poprawy prac dokonuje liczne grono  nauczycieli polonistów, ze wszystkich szkół miasta i powiatu jarosławskiego. Dla  piszących przygotowywany jest catering, który w tej edycji przygotowują  uczniowie  Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

        Wśród patronów medialnych wymienić można: Telewizję Polską TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, a także Gazetę Codzienną „Nowiny” z Rzeszowa, „Gazetę Jarosławską”, Tygodnik „Życie Podkarpackie”. Wspierają nas także Telewizja Internetowa „POD24” i Jarosławski Portal Internetowy „Twoja TV”.

Zespół Szkół Ekonomicznych i  Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu  jest  współorganizatorem X Jarosławskich Potyczek Ortograficznych, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprawdzeniem swych umiejętności językowych,  do wzięcia udziału w eliminacjach.