W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących obowiązują procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

„Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

 Ponadto informujemy, że w szkole funkcjonuje dla Rodziców oraz Uczniów anonimowa skrzynka na sygnały obok gabinetu pedagoga szkolnego. W razie sytuacji kryzysowej zachęcamy Państwa oraz Młodzież, przede wszystkim, do kontaktów osobistych z dyrekcją, wychowawcami lub pedagogiem.

zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow