KOMUNIKAT – 26 czerwca 2020 r.

KOMUNIKAT – 2 czerwca 2020r. 

KOMUNIKAT – 4 maja 2020r. 


Zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala nowe terminy dodatowych dni wolnych  od zajęc dydaktyczno-wychowawczych przypadające na czas egzaminów maturalnych, tj.:

08, 09, 10 czerwca 2020 r.

Terminy dni wolnych w szkole, ustalone we wrześniu 2019 roku obejmujące: 04, 05, 06 maja 2020 r. trącą ważność.

KOMUNIKAT – 9 kwietnia 2020 r.


Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprojektowało przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 26 kwietnia 2020 r. Do tego dnia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nadal obowiązuje zdalne nauczanie.
 
Termin egzaminu maturalnego przełożony zostaje na inny czas, o którym MEN ma poinformować z wyprzedzeniem.

KOMUNIKAT – 8 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT – 7 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT – 30 marca 2020 r.


Terminy konsultacji nauczycieli z rodzicami za pomocą dziennika Uonetplus

terminarz

KOMUNIKAT – 25 marca 2020 r.


W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokstzałcących realizowana jest nauka na odległość.
Wszelkie informacje dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli przekazywane sę za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Ochrona danych osobowych podczas pracy_zdalnej