KONKURS

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Edycja VII

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

I etap konkursu – szkolny, organizowany do 25 listopada 2019r.

II etap konkursu – regionalny, przeprowadzany do 10 marca 2020r.

II etap konkursu – centralny, organizowany jest w terminie wyznaczanym przez Głównego Inspektora Pracy, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2020r.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z panią Grażyną Głąb.