KONKURS „DZIEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH”

Unbenannt

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu

Pl. Mickiewicza 13 37-500 Jarosław

e-mail: zsejar@zsejar.internetdsl.pl

tel.: 16 621 23 11 fax.: 16 621 23 11

 

Regulamin III edycji Konkursu

„Dzień Służb Mundurowych”

 1. Organizatorem Konkursu „Dzień Służb Mundurowych” jest Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu
 2. Celem konkursu jest zwiększenie wśród młodych ludzi wiedzy o funkcjonowaniu służb mundurowych w Polsce. Konkurs ma być okazją do rozważań o istocie pracy służb mundurowych oraz wyzwaniach jakie czekają na przyszłych adeptów tych zawodów. Konkurs będzie także promował umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych i edukację obywatelską.
 3. Konkurs „Dzień Służb Mundurowych” zostanie przeprowadzony 12 marca 2018 r. o godzinie 9.00.
 4. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i odbywa się w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym.
 5. Szkoła może zgłosić do Konkursu jeden zespół składający się z dwóch uczniów.
 6. Tematyka i zagadnienia Konkursu nie wykraczają poza program nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego.
 7. Etap teoretyczny obejmuje zakresem wiadomości z przepisów prawa ruchu drogowego dotyczących karty rowerowej oraz przepisów PPOŻ i odbywa się w formie testu (30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru).
 8. Etap praktyczny obejmuje: strzelanie z pistoletu pneumatycznego (5 strzałów), ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej (m.in. zabiegi resuscytacyjne, pozycja boczna ustalona), oraz konkurencje sprawnościowe (tor przeszkód). Uczniowie powinni posiadać odpowiedni strój i obuwie sportowe. 
 9. Zadania praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej uczniowie wykonują pod nadzorem Ratownika prowadzącego Konkurs.
 10. Za każdy etap Konkursu, zespół z danej szkoły otrzymuje max 10 punktów, co łącznie po zakończeniu dwóch etapów daje max 20 punktów.
 11. Zespół z największą liczbą punktów wygrywa.
 12. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły najwyższej, takiej samej liczby punktów, o wygranej decyduje lepszy wynik uzyskany na strzelnicy. W dalszej kolejności tor przeszkód.
 13. Dyrektor szkoły, której uczniowie biorą udział w Konkursie, wskazuje nauczyciela, który zostanie Szkolnym Opiekunem Konkursu.
 14. Zgłoszeni do konkursu uczniowie mogą jednorazowo uczestniczyć w doskonaleniu techniki strzelania po uprzednim jego zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu u Dyrektora szkoły.
 15. Szkolny Opiekun Konkursu zobowiązany jest przesłać do biura Konkursu (sekretariat szkoły ZSEiO w Jarosławiu) listownie lub emailem, kartę zgłoszenia do 02 marca 2018 r.
 16. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 marca 2018 r.
 17. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Organizatora:   

  I miejsce: bon na kwotę 100 zł

  II miejsce: bon na kwotę 50 zł

  III miejsce: cenne nagrody rzeczowe

  Pozostałe miejsca – nagrody rzeczowe 

 18. Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu zdobywają punkty uwzględniane przy rekrutacji (osiągnięcia dodatkowe –  3 pkt.).
 19. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu po zakończeniu konkursu.
 20. W oczekiwaniu na wyniki na uczestników czekają dodatkowe atrakcje: tor przeszkód w alkogoglach i narkogoglach, pokaz samoobrony i musztry w wykonaniu uczniów ZSEiO w Jarosławiu.
 21. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Sekretariat szkoły.

 

KARTA ZGŁOSZENIA