Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w bieżącym roku organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

Koordynatorem programu w naszej szkole  i koordynatorem realizacji etapu szkolnego konkursu jest
pani Grażyna Głąb.

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszę o kontakt do dnia 13 listopada 2018 r.

Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Test składa się z 25 pytań.

 

Etap szkolny konkursu jest organizowany 21 listopada 2018 r.