KONKURS WIEDZY O SZWAJCARII

DLA GIMNAZJALISTÓW

1.Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu są nauczyciele języka niemieckiego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu.

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 3. Cele konkursu:

 • wzbudzenie u uczniów zainteresowania krajami niemieckiego obszaru językowego,
 • poszerzenie wiedzy o Szwajcarii, poznanie jej walorów krajoznawczych i kulturowych,
 • podnoszenie motywacji do nauki języka niemieckiego,
 • zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zdobywaniu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
 • kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec obcych kultur,
 • stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiedzą na temat Szwajcarii na forum międzyszkolnym.

4. Termin i miejsce konkursu:

Uwaga!!! Zmiana terminu konkursu:

17 maja 2018 (czwartek) – godz. 10.00 w budynku ZSEiO pl. Mickiewicza 13 w Jarosławiu.

 5. Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu jarosławskiego.
 2. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
 3. Konkurs odbywa się w języku polskim. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość użycia w teście bądź konieczność wpisania przez uczestników oryginalnych (niespolszczonych) nazw.
 4. W konkursie sprawdzona zostanie wiedza z następujących zagadnień: geografia, społeczeństwo, historia, polityka, kultura, sport, gospodarka, szkolnictwo, znani Szwajcarzy.
 5. Konkurs ma formę testu otwartego (uzupełnianie brakujących informacji) oraz zamkniętego (zadania wyboru).
 6. Konkurs będzie trwał około 45 minut.
 7. Laureatami zostaną uczniowie, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas oddania testu.
 8. W skład jury wchodzą nauczyciele języka niemieckiego ZSEiO.
 9. Poprawa testów konkursowych, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu.

7. Zgłoszenia do konkursu:

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 24.04.2018r.

Zgłoszenia należy dokonać na adres mailowy: grazynaschneider@wp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę szkoły, nazwiska uczestników oraz nazwisko nauczyciela, który będzie towarzyszył uczestnikom.

8 . Nagrody:

Laureaci otrzymają bony towarowe (I miejsce – 100,00 zł, II miejsce – 50,00 zł, III miejsce – 50,00 zł) oraz dodatkowe 3 punkty przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy!

Serdecznie zapraszamy!