Oddziały i wychowawcy 

 

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1P – mgr Irena Jarosz

2A –  mgr Elżbieta Ślusarz

2B –  mgr Elżbieta Czwakiel

3A –  mgr Bogdan Naskręski

3B – mgr Paweł Stalmaski

3C – mgr Teresa Krzywonos

 TECHNIK EKONOMISTA

1E – mgr inż. Sylwia Zielińska

2C –  mgr Marzena Brodowicz

3D –  mgr inż. Bożena Krawczyk

3E –  mgr Liliana Bednarska

4D –  mgr Maciej Kmieć

 TECHNIK HANDLOWIEC 

1H/L – mgr Marta Bąk

3E –  mgr Liliana Bednarska

 4E –  mgr Katarzyna Danyluk – Jabłońska

TECHNIK LOGISTYK

1H/L – mgr Marta Bąk

1L – mgr Dorota Balicka 

2D –  mgr Grażyna Głąb