Olimpiada

 

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”
edycja 2018/2019

 

Zakład Ubezpieczeń Społeczny już po raz piąty realizuje projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach „Lekcji z ZUS” młodzi ludzie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przysługujących im świadczeń – czyli  praw i obowiązków wynikających z podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS” składa się z czterech tematów zajęć: 

„Świadomy zawsze ubezpieczony”,

„Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki”,

„Emerytura – twoja przyszłość w Twoich rękach”,

„e-ZUS, czyli firma pod ręką”. 

Uczniowie biorący udział w „Lekcjach z ZUS” mogą zmierzyć się z rówieśnikami w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.  Laureaci olimpiady mogą liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. laptopy, tablety czy e-booki, a także indeksy i punkty rekrutacyjne na wybrane wyższe uczelnie oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada.

 

 

I etap olimpiady (szkolny) odbędzie się 27 listopada 2018 r.

Wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w olimpiadzie prosimy o kontakt z panią Grażyną Głąb.

 

 

 

Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.