GODŁO WSPiA                            PMAPIB logo

 

Unbenannt4

Od kilku lat klasy policyjne objęte są patronatem WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Od kwietnia 2016 roku uczniowie z klas patronackich uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Więcej informacji o uroczystym zakończeniu II edycji Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa pod adresem

http://www.wspia.eu/uczelnia/aktualnosci/6445,uczniowie-z-jaroslawia-i-przemy-la-odebrali-dyplomu-uko-czenia-pmapib.html

oraz

 Akademia Prawa i Bezpieczeństwa

IV Podkarpackie Młodzieżowe Święto Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

WSPIA 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy 2a LO zostali uczestnikami PODKARPACKIEJ MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA.

PROGRAM ZAJĘĆ:

październik 2017 r.

Tematyka: Współczesna ochrona praw człowieka oraz aktualne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. listopad 2017r.

Tematyka: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia związane z użytkowaniem nowoczesnych technologii i elektronicznych narzędzi przetwarzania oraz zasady bezpiecznego z nich korzystania.  grudzień 2017 r.

Tematyka: Ślady kryminalistyczne; zajęcia praktyczne – zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, traseologicznych, mechanoskopijnych, biologicznych, osmologicznych oraz mikrośladów. styczeń 2017 r.

Tematyka: Status prawny młodego człowieka. Odpowiedzialność cywilna; zajęcia praktyczne – udział w symulowanej rozprawie sądowej z zakresu prawa cywilnego. luty 2017 r.

Tematyka: Zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia. Przeciwdziałanie narkomanii. Odpowiedzialność karna za agresję i przemoc; zajęcia praktyczne – udział w symulowanej rozprawie sądowej z zakresu prawa karnego.

 

Do śledzenia aktualności ze spotkań w ramach PMAPiB zapraszamy na stronę https://pl-pl.facebook.com/ekonomik.jaroslaw.zseio/

 

Podsumowanie drugiego roku działalności

PODKARPACKIEJ MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA

Kolejny rok działalności Akademii za nami