Pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu

Dyrektor:
Justyna Nalepa-Harpula

Wicedyrektorzy:
Małgorzata Błaż-Lewczuk
Barbara Górska

Nauczyciele:
Dorota Balicka – matematyka
Marta Bąk – język niemiecki, biblioteka
Liliana Bednarska – język niemiecki, biblioteka
Marzena Brodowicz – przedmioty zawodowe
Dorota Czepiel – przedmioty zawodowe i ogólnokształcące
Elżbieta Czwakiel – język niemiecki
Katarzyna Danyluk-Jabłońska – język angielski
Bogdan Folwarczny – bezpieczeństwo narodowe
Stanisław Gierczak – wychowanie fizyczne
Grażyna Głąb – przedmioty zawodowe
Barbara Iwasieczko – muzyka
Irena Jarosz – biologia, wychowanie do życia w rodzinie
Anna Jasiewicz – język angielski
Magdalena Kamińska – język angielski
Maciej Kmieć – język polski, informatyka
Anna Korneńko – religia
Donata Kozłowska – przedmioty zawodowe
Bożena Krawczyk – przedmioty zawodowe i ogólnokształcące
Małgorzata Krawczyk – rewalidacja
Teresa Krzywonos – język polski
Anna Łuczyńska – pedagog
Bernarda Majka – język polski
Elżbieta Marosz – fizyka, wychowanie fizyczne
Agnieszka Matkowska – przedmioty zawodowe
Janusz Matwijów – wiedza o społeczeństwie
Ewelina Mikłasz – obowiązki nauczyciela wspomagającego
Jolanta Mrozowicz – matematyka
Agata Muszyńska – język polski, wiedza o kulturze
Danuta Naczas – geografia
Bogdan Naskręski – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Ryszard Nykun – matematyka
Wiesław Pikor – samoobrona
Beata Pisarczyk-Naspińska – język angielski
Aneta Przeszło  – przedmioty zawodowe
Dawid Skuratko – edukacja ratowniczo-pożarnicza
Paweł Stalmaski – język polski, informatyka, wiedza o kulturze
Jurij Sucholitki – język angielski
Ks. Marek Szczepański – religia
Sławomir Szewczyk – wychowanie fizyczne, informatyka
Wiesław Szpunar – przysposobienie policyjne
Elżbieta Ślusarz – historia
Magdalena Tucka – przedmioty zawodowe
Ewa Turkiewicz – przedmioty zawodowe
Jacek Wojtas – historia
Bożena Wysocka – przedmioty zawodowe
Sylwia Zielińska – chemia, informatyka
Zdzisław Zierkiewicz – matematyka

Wychowawcy klasy w roku szkolnym 2019/2020:

Technikum Ekonomiczne 4-letnie
1 Eg – Anna Jasiewicz
2 E – Agata Muszyńska
3 E – Sylwia Zielińska
4 C – Marzena Brodowicz

Technikum Ekonomiczne 5-letnie
1 Ap – Elżbieta Czwakiel
1 Ep – Beata Pisarczyk-Naspińska

Technikum Logistyczne 4-letnie
1 Lg Teresa Krzywonos
2 L Paweł Stalmaski
3 L Dorata Balicka
3 H/L Marta Bąk
4 D Grażyna Głąb

Technikum Logistyczne 5-letnie
1 Lp Liliana Bednarska

Technikum Spedytor 4-letnie
1 Sg Stanisław Gierczak
2 S Katarzyna Danyluk-Jabłońska

Liceum Ogólnokształcące 4-letnie
1 Pp Sławomir Szewczyk

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
1 P/K Elżbieta Marosz
2 P/K Magdalena Kamińska
3 P/K Irena Jarosz

Pracownicy administracji:
Magdalena Darasz – księgowa
Alicja Kisała – sekretarka
Wiesława Łuczkowska – specjalista
Ewa Ruchała – sekretarz

Pracownicy obsługi:
Jan Adamów
Katarzyna Bodzioch
Dorota Kozubal
Waldemar Raczyński