12 września 2018 r. została podpisana umowa finansowa na realizację projektu pn.: Międzynarodowe staże zawodowe uczniów z Jarosławia w ramach programu operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu (beneficjent: Powiat Jarosławski).

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie oraz kadra kształcenia zawodowego.

Projekt będzie realizowany w okresie 12 miesięcy: rozpocznie się 17 grudnia 2018 r. i zakończy 16 grudnia 2019 r.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosi: 410 081,60 PLN.

W ramach projektu uczniowie klas technikum w zawodach: ekonomista i logistyk wyjadą na 2-tygodniowe praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii (2 grupy 16-osobowe z 2 opiekunami każda) oraz do Niemiec (1 grupa 16-osobowa z 2 opiekunami). W Anglii placówka partnerska ma siedzibę w Plymouth, w Niemczech – w Hildburghausen.