fun_eurp

BLIŻEJ RYNKU PRACY – KOMPLEKSOWY PROGRAM EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE JAROSŁAWSKIM

 

 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Tytuł projektu: Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim Nr projektu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r. Wartość projektu: 4 935 250,02 zł Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 4 194 962,51 zł Beneficjent: Powiat Jarosławski Opis i cel projektu:

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Efekty realizacji projektu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących:

–   Szkolenia i kursy dla nauczycieli

–   Staże nauczycieli w przedsiębiorstwach

–   Szkolenia i kursy dla uczniów

–   Staże zawodowe dla uczniów

–   Współpraca z instytucjami z otoczeniem społeczno-gospodarczym

–   Dodatkowe zajęcia specjalistyczne we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

Projekt „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020,

współfinansowany ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.4

część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu