Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole

W piątek 11 października 2019r. ZSEiO w Jarosławiu uroczyście obchodził Dzień Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły, pani Justyna Nalepa-Harpula, przywitała wszystkich, dziękując szczególnie za przybycie gościom z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu – pani komisarz Marcie Gałuszce – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KPP i pani aspirant sztabowej Annie Długosz – Oficer Prasowy Komendanta PP oraz panu kapitanowi Dawidowi Skuratko, reprezentującego Komendanta Powiatowego PSP. W imieniu gości pani kom. Marta Gałuszka złożyła nauczycielom i uczniom życzenia i przekazała list, w którym I zastępca Komendanta PP podinsp. Artur Wasiuta życzył gronu pedagogicznemu, „aby misja nauczyciela, wychowawcy przynosiła dalej jak najlepsze efekty, satysfakcję i świadomość budowy fundamentów do lepszej przyszłości”. „Tę przyszłość przecież tworzyć będzie młode pokolenie, które teraz nauczyciele kształcą” – jak nawiązała pani dyrektor w swoim przemówieniu do słów Komendanta. Podziękowała za podejmowany codziennie wysiłek i osobiste zaangażowanie w tworzenie partnerskiej relacji z młodzieżą, krzewienie kultury dialogu i szacunku do drugiego człowieka.

Następnie przyznała nagrody dyrektorskie – z najlepszymi życzeniami nieustającej inspiracji, realizacji kolejnych przedsięwzięć oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – następującym nauczycielom: pani Marzenie Brodowicz, panu Bogdanowi Folwarcznemu, pani Teresie Krzywonos, pani Agacie Muszyńskiej, pani Anecie Przeszło, panu Jurijowi Sucholitkiemu, pani Sylwii Zielińskiej oraz pracownikom administracji i obsługi: p. Magdalenie Darasz, p. Katarzynie Bodzioch i p. Ewie Ruchale.  Z dumą poinformowała, że tegoroczną nagrodę Starosty Powiatu Jarosławskiego otrzymali: pani Irena Jarosz i pan Paweł Stalmaski.

Tradycją tego święta w naszej szkole, od momentu powstania klas liceum ogólnokształcącego z innowacją policyjną, jest przyznanie klasom drugim i trzecim kolejnej belki.  Nominacji dokonali zaproszeni goście z Komendy Powiatowej i jednocześnie przyjaciele szkoły.

 W pełnym umundurowaniu 2 klasy policyjne 2P/K i 3P/K stanęły do mianowania, by z dumą odebrać swoje belki.

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów pod opieką nauczycieli: M.Kmiecia  i P.Stalmaskiego. Młodzież wprowadziła wszystkich w liryczno-muzyczną zadumę, nad kondycją nauczyciela, który ,wykonując swoją misję, jest przewodnikiem dusz i inspiracją dla młodych adeptów wiedzy. Ale na koniec artyści  w błyskotliwym i żartobliwym tonie wyśpiewali cytaty nie z zeszytów szkolnych, tylko z uwag udzielanych przez nauczycieli. Każdy mógł usłyszeć swoje słowa, co wywołało salwy śmiechu. A wydawałoby się, że uczniowie nie uważają na lekcjach 😉

p. Agata Muszyńska

 

 

 

Skip to content