Podsumowanie działalności Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w Jarosławiu w roku szkolnym 2016/2017

W kwietniu ubiegłego roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa i Administracji a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w sprawie utworzenia akademii, swój akces do niej zgłosiły również ZSBiO oraz ZSLiT.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących pełnił funkcję szkoły Wydziałowej.

W podsumowującej tę współpracę uroczystości udział wzięli:

 1. Pani Lucyna Paulo – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,

 2. Pan prof. dr hab. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA RSW,

 3. Pan mgr Arkadiusz Szajna – Sekretarz PMAPiB odpowiedzialny z ramienia Uczelni za współpracę ze szkołami, asystent w Zakładzie Kryminalistyki i Kryminologii,

 4. Pan Marek Zawisza dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących – szkoły partnerskiej w Akademii,

 5. Pan Łukasz Piś dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych – szkoły partnerskiej w Akademii,

 6. Pani Marta Kurpiel – dyrektor ZSEiO szkoły partnerskiej/wydziałowej w akademii,

 7. Uczniowie klas uczestniczących w zajęciach w akademii:

 • klasa 2 LOP liceum ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczno-psychologiczną ZSLiT ,

 • klasa 3A liceum ogólnokształcącego z innowacją wojskowo-obronną ZSBiO,

 • klasa 3B liceum ogólnokształcącego z innowacją kryminologiczną ZSEiO.

Kolejno głos zabrali:

 • Pani Lucyna Paulo – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,

 • Pan prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA RSW,

 • Pani Marta Kurpiel – Dyrektor ZSEiO.

Po przemówieniach odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczennic klas policyjnych z ZSEiO.

Akademia przez rok gościła w Ekonomiku, angażując 80 uczniów na 10 comiesięcznych spotkaniach. Poprzez swoją działalność podnosiła wśród uczniów świadomość w zakresie bezpieczeństwa, kształtowała praworządne postawy, rozwijała zainteresowania i budowała szacunek, zaufanie w życiu społecznym.

Podsumowując rok takiej właśnie współpracy szczególnie wyróżniono uczniów trzech klas ze szkół partnerskich dyplomami potwierdzającymi ukończenie cyklu zajęć w akademii.

Dyplomy wręczali:

 • Pani Lucyna Paulo – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ,

 • Pan prof. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA RSW,

 • Pan mgr Arkadiusz Szajna – Sekretarz PMAPiB ,

 • Dyrektorzy szkół – odpowiednio.

Wicedyrektor ZSEiO Justyna Nalepa-Harpula prowadząca uroczystość podziękowała WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej za możliwość pracy pod okiem fachowców, za dbałość o poziom i atrakcyjność zajęć oferowanych uczniom. Wyraziła przekonanie, że podjęta współpraca posłuży na długo rozwojowi zarówno społeczności akademickiej jak
i szkolnej w Jarosławiu.

Więcej informacji o uroczystym zakończeniu II edycji Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa pod adresem

http://www.wspia.eu/uczelnia/aktualnosci/6445,uczniowie-z-jaroslawia-i-przemy-la-odebrali-dyplomu-uko-czenia-pmapib.html

Skip to content