logo projekt

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących ogłasza rekrutację dla uczniów na następujące formy w ramach projektu: „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”:

I. Warsztaty „Ja na rynku pracy – oczekiwania a rzeczywistość” – początek 05.12.2017, koniec – 04.01.2018 r.
Planowane zajęcia 05.01, 10.01, 18.01. 2018 r.dla 1 grupy max 8 – osobowej
Wymagane załączniki do rekrutacji pod adresem http://www.ekonomikjaroslaw.pl/wdps/dokumentacja-projektowa/
 
II. Kurs rozliczania PIT
1 grupa
Początek rekrutacji – 05.12.2017, koniec rekrutacji – 04.01.2018 r.
Planowane zajęcia: 05.01 i 08.01. 2018 r. dla grupy max 8-osobowej
 
2 grupa
Początek rekrutacji – 12.12.2017, koniec rekrutacji – 11.01.2018 r.
Planowane zajęcia: 12.01 i 15.01. 2018 r. dla grupy max 8-osobowej
Wymagane załączniki do rekrutacji pod adresem http://www.ekonomikjaroslaw.pl/wdps/dokumentacja-projektowa/
 
 ________________________________________________________________________________________________________ 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących ogłasza rekrutację dla uczniów na następujące formy w ramach projektu: „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

  1. Realizacja szkoleń i kursów dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowyc

a) Kurs OBSŁUGI KASY FISKALNEJ – 2 gr x 8 osób

b) Kurs ROZLICZANIA PIT – 2 gr x 8 osób

2. Współpraca z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół‚ w tym promocja szkół zawodowych

a) Warsztaty JA NA RYNKU PRACY- oczekiwania a rzeczywistość – 1 gr x 8 osób

 

Projekt „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020,

współfinansowany ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.4

część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Skip to content