Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2020/2021

Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

  • zgłoszenia szkół do udziału w Olimpiadzie: do 20 listopada 2020 r.
  • I etap Olimpiady (szkolny): 7 grudnia 2020 r.
  • II etap Olimpiady (wojewódzki): 19 marca 2021 r.
  • III etap Olimpiady (ogólnopolski): 16 kwietnia 2021 r., Centrala ZUS w Warszawie.

UWAGA! Dopuszczamy możliwość, że dany etap przeprowadzimy zdalnie przy użyciu wybranej platformy internetowej.

Zapraszamy do udziału w olimpiadzie. Zgłaszać można się do pani Grażyny Głąb

Skip to content