Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

bezpieczeństwo w pracy bhp

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności.

Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem IX edycję konkursu „ Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2021/2022 przez Państwową Inspekcję Pracy.

TERMINY:

– I etap konkursu – szkolny, jest organizowany do 15 grudnia 2021

– II etap konkursu – regionalny, jest przeprowadzany od 10 stycznia do 10 marca 2022

– III etap konkursu – centralny, przeprowadzany jest w terminie nie później niż do 30 kwietnia 2022

Pliki do pobrania:

Wszystkich chętnych zapraszam do udziału w olimpiadzie i czekam na WASZE zgłoszenia ☺

  • Aneta Przeszło (sala nr 16 lub pokój nauczycielski ☺)
  • Grażyna Głąb (sala nr 14 lub pokój nauczycielski ☺)
Skip to content