Świadectwa z egzaminu maturalnego

  1. W dniu 11. 08. 2020 roku będą wydawane świadectwa z egzaminu maturalnego, sala nr 1 ( parter) wg kolejności, w godzinach:

Klasa 3P/K: 11.00-12.00

Klasa 4C: 12.00- 12.30

Klasa 4D: 12.30 – 13.00

Absolwenci z poprzednich lat: 13.00-13.30

  1. Osoby, które będą chciały odebrać świadectwa w innym terminie proszę o kontakt z sekretariatem szkoły tel : 16 621 23 11.
  2. Osoby, które mają prawo do egzaminu poprawkowego ( jeden niezdany egzamin) proszę o wypełnienie oświadczenia, o zamiarze przystąpienia do tego egzaminu. Formularz oświadczenia dostępny jest w sekretariacie i na stronie szkoły ( załącznik 7a lub 7b). Wypełniony formularz należy złożyć do 14.08.2020 roku w sekretariacie szkoły.
  3. Egzaminy poprawkowe odbędą się 8.09. 2020 roku (wtorek) o godz. 14.00

* W załączeniu formularz oświadczenia o zamiarze  przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym : 7a dla nowej formuły i 7b dla starej formuły

Uwaga:

Proszę wchodzić na teren szkoły w maseczkach lub przyłbicach i po zdezynfekowaniu rąk.

Załącznik 7a

Załącznik 7b

Skip to content