baner980x1502

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie organizuje I Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Etap I (szkolny) odbędzie się 29.11.2016r.

Etap II (WSPiA) odbędzie się 07.12.2016r.

Celem tego Konkursu jest m.in. szerzenie postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Konkurs będzie też promował umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem. Tematyka i zagadnienia konkursu przygotowane zostaną w oparciu o program realizowany podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o konkursie dla uczniów, którzy zgłosili chęć udziału, znajdują się na stronie www.konkurs.wspia.eu .

Skip to content