Projekt „Lekcja: Enter”

Lekcja: Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele wzmocnią swoje kompetencje metodyczne oraz dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.

W roku szkolnym 2021/2022 w projekcie „Lekcja: Enter” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej weźmie udział 15 nauczycieli z trzech grup przedmiotowych: humanistycznej, matematyczno–przyrodniczej i artystycznej. 

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

  • prowadzić lekcje, które angażują uczniów i odpowiadają ich potrzebom,
  • odpowiedzialnie , kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii,
  • korzystać z aktywizujących metod nauczania,
  • urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  • tworzyć własne treści cyfrowe.

W ramach udziału  w Projekcie „Lekcja: Enter” nauczyciel:

  • Zgłasza się do lokalnego projektu, w którym szkoła bierze udział oraz wypełnia test kompetencji cyfrowych
  • Uczestniczy w szkoleniu – w wymiarze 40 godzin. 32 godziny szkolenia + 8 godzin pracy własnej online na platformie
  • Przygotowuje 2 scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) — wspiera go w tym trener dedykowany dla jego grupy szkoleniowej
  • Przeprowadza min. 2 lekcje obserwowane z uczniami (według przygotowanych scenariuszy)
  • Otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Skip to content