Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty dnia 5 stycznia 2018 r. zorganizowało dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół zawodowych województwa podkarpackiego I Podkarpackie Forum Edukacji Zawodowej.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych naszej szkoły Grażyna Głąb i uczennica Agata Niegardowska wzięli udział w wykładach na temat: przedsiębiorczości i wejścia na rynek pracy, ubezpieczeń społecznych, pomocy w zakładaniu działalności czy na temat branżowych symulacji biznesowych, czyli jak uczyć biznesu w szkole zawodowej oraz co wybrać – własna firma czy startup. Uczennica Agata Niegardowska brała również udział w  Interaktywnym turnieju quizspotter – prowadzenie działalności gospodarczej.

Skip to content