01 grudnia 2016 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu odbyła się IV Powiatowa Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS.

Adresatami olimpiady byli uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Olimpiada wiedzy o HIV i AIDS składała się z 2 etapów: szkolnego i powiatowego. W etapie szkolnym udział wzięło 36 uczniów  klas pierwszych. Etap szkolny wyłonił 3 najlepszych uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę na etapie powiatowym. Były to: Agata Murzacz z klasy 1a, Izabela Futoma i Karolina Hejnosz z klasy 1d. W etapie powiatowym uczennice rozwiązywały test jedno- i wielokrotnego wyboru, składający się z 72 pytań dotyczących problematyki HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Choć nasze uczennice nie znalazły się w pierwszej trójce, to jednak możemy im pogratulować satysfakcjonujących wyników.

Organizatorem konkursu byli: Starosta Jarosławski oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu.

Skip to content