23 kwietnia 2018 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych odbyło się podsumowanie działalności Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w Jarosławiu za rok szkolny 2017/2018. Był to drugi rok działalności Akademii w Jarosławiu.

Uczniowie klas uczestniczących w zajęciach w Akademii:

–   klasa liceum ogólnokształcącego z innowacją psychologiczno- pedagogiczną ZSI

–   klasa liceum ogólnokształcącego z innowacją wojskowo-obronną ZSBiO

–   klasa liceum ogólnokształcącego z innowacją przysposobienie policyjne, kryminologia i bezpieczeństwo narodowe  ZSEiO

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących pełni funkcję szkoły Wydziałowej.

Zaproszonych gości przywitała pani Marta Kurpiel dyrektor ZSEiO. Zapoznała uczestników spotkania z szerokim wachlarzem współpracy ze WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą. Po tym przemówieniu głos zabrali:

Pani Lucyna Paulo – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  w Jarosławiu

Pani dr Bożena Sowa – prorektor WSPiA RSW

Pan mgr Arkadiusz Szajna – Zastępca Dziekana – Dyrektora Kolegium Prawa i Bezpieczeństwa WSPiA RSW

Po części oficjalnej odbył się pokaz musztry paradnej oraz sztuk walki w wykonaniu uczennic  i uczniów klas policyjnych z ZSEIO.

Akademia przez rok gościła w Ekonomiku, angażując ponad 80 uczniów na comiesięcznych spotkaniach. Poprzez swoją działalność podnosiła wśród uczniów świadomość w zakresie bezpieczeństwa, kształtowała praworządne postawy, rozwijała zainteresowanie i budowała szacunek oraz zaufanie w życiu społecznym.

Podsumowując czas takiej właśnie współpracy wyróżniono uczniów trzech klas ze szkół partnerskich dyplomami potwierdzającymi ukończenie cyklu zajęć w Akademii.

Dyplomy wręczali:

Pani Lucyna Paulo

Pani dr Bożena Sowa

Pan mgr Arkadiusz Szajna

Dyrektorzy szkół – odpowiednio

Dyrektor ZSEiO podziękowała przedstawicielom WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej za możliwość doświadczenia pracy pod okiem fachowców, za dbałość o poziom i atrakcyjność zajęć oferowanych uczniom. Wyraziła przekonanie, że podjęta współpraca posłuży na długo rozwojowi społeczności akademickiej i szkolnej w Jarosławiu. Podziękowania złożyła także dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych za gościnne przyjęcie w murach dostojnej Sali widowiskowej.

 

 

 

Skip to content