W dniu 24 lutego 2018r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się już III edycja kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jak ważne są to umiejętności, nie trzeba chyba podkreślać, dlatego, jak co roku, było ogromne zainteresowanie takim szkoleniem w naszej szkole.  W kursie wzięło udział 48 uczniów z  klas pierwszych i drugich  liceum i technikum  (najwięcej z kl. IP LO ) pod  opieką organizatora p. Bogdana Naskręskiego.

Szkolenie prowadził – jak stwierdziła młodzież –  charyzmatyczny ratownik Zbigniew Moskal wraz z dwoma uczennicami VI Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie z klasy o profilu ratowniczo-obronnym. W niezwykle interesujący sposób, profesjonalnie i z humorem wprowadził młodzież w tajniki ratowania ludzkiego życia. Szkolenie obejmowało zabezpieczenie miejsca wypadku, opanowanie poważnych krwotoków, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, w zaburzeniach oddychania i nagłym zatrzymaniu krążenia, przy ataku serca, w przypadku poważnych oparzeń, złamań czy porażeniu prądem. Następnie teorię kursanci sprawdzali w praktyce, przechodząc przez kolejne stanowiska. Ćwiczyli na fantomach (niemowlę, dziecko, dorosły) resuscytację krążeniowo-oddechową, oceniali poszkodowanych, badali obrażenia i określali czynności życiowe,  ale  najwięcej emocji wzbudziła sytuacja z poszkodowanym w wypadku motocyklowym, ponieważ uczyli się prawidłowego zdejmowania kasku, przy odpowiednim zabezpieczeniu kręgosłupa. Kurs kończył się egzaminem, który również był dla nich wyzwaniem. Należało przejść kolejne stanowiska, na których wykonywali: szybkie badanie urazowe poszkodowanego, układanie w pozycji bocznej ustalonej, jak też w pozycji czterokończynowej,  resuscytację krążeniowo – oddechową dziecka i dorosłego oraz zdejmowanie kasku z głowy i zastosowanie dalszej części procedury.  Za zdanie egzaminu z sukcesem otrzymywali certyfikaty. 

Młodzież spisała się świetnie, a patrząc na ich zaangażowanie, energię i dojrzałość, którą wykazali się podczas kursu, można być spokojnym, że sprawdzą się w trudnych sytuacjach. Bo przecież – jak sami powiedzieli –  o to chodzi, aby pomóc, nie bać się i być wyczulonym na to, co się dzieje dookoła. A świat będzie lepszy.

Skip to content