„Nic nie musisz mówić nic” – tą pieśnią uczniowie ZSEiO wraz z nauczycielami przywitali Jezusa eucharystycznego w dniu 18.10.2017,  rozpoczynając swoje uczestnictwo w środowej nowennie w jarosławskiej Kolegiacie.

Klęcząc u stóp Jezusa w Najświętszym Sakramencie i przed cudownym wizerunkiem Królowej Rodzin modlitwą różańcową dziękowali za otrzymane łaski i prosili o szczególną opiekę dla całej społeczności szkolnej, rodziców  i siebie. Odpowiadając na prośbę Matki Bożej Fatimskiej w 100-tą rocznicę objawień uczniowie kl. Ie, Ip i IId  zawiązali trzy kolejne szkolne  róże różańcowe biorąc za patronów: św. Hiacyntę, św. Franciszka i św. Jana Pawła II.  Tajemnice różańcowe poświęcił ks. Krystian Koś, który przewodniczył nowennie koncelebrowanej Eucharystii. Do młodzieży skierował kilka słów, m.in. pytał  „co jest kluczem do osiągnięcia szczęścia”? Padały różne odpowiedzi .Najważniejszym kluczem jest mądrość, zaakcentował ks. Krystian – katecheta „ekonomika” i „plastyka”. Aby dokonywać w życiu właściwych wyborów zgodnych z wolą Boga, ten dar jest niezbędny i konieczny.

Wśród  kapłanów zgromadzonych wokół ołtarza było dwóch solenizantów dnia dzisiejszego: ks. Łukasz Majchrowski i ks. Łukasz Buczek. Młodzież i zgromadzeni parafianie pamiętali w modlitwie o pracownikach służby zdrowia i solenizantach i złożyli serdeczne życzenia tradycyjnym śpiewem „Niech Wam Pan  błogosławi i strzeże”. Na zakończenie Eucharystii młodzież rozstała się z Matką podejmując postanowienie wyrażone w pieśni ku czci Pani Jaśniejącej łaskawością:

Matko mojego wezwania

Chcę i pragnę idąc za Twoim słowem

Czynić wszystko co powie mi Jezus

Miłować Jego wolę

A wszystko inne ze względu na Niego samego

Skip to content