7 grudnia 2017 r. 19 uczniów ZSEiO w Jarosławiu im. M. Dąbrowskiej wzięło udział w XIII edycji ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości – jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięć największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkołę Główną Handlową oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.

Hasło tegorocznej olimpiady: „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Uczniowie w ciągu godziny rozwiązywali test składający się z 50 pytań. Zagadnienia podporządkowane były określonym celom i idei przedsiębiorczości, zwłaszcza koncentrowały się wokół następujących treści:

  • sukces jest wynikiem właściwej decyzji,
  • promocja wizerunku to promocja reputacji,
  • właściwa strategia działania daje gwarancję sukcesu.

 

Skip to content