11 listopada 1918 roku miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia: jednym była kapitulacja Niemiec, co świat uznał za koniec I wojny światowej, drugim decyzja Rady Regencyjnej oddania swojej władzy w ręce Józefa Piłsudskiego. Polacy dowiedli, że państwo to nie tylko organizacja, ale przede wszystkim ludzie i ich wielka siła, która przetrwała 123 lata niewoli by odrodzić się i odbudować. Mamy świadomość emocji, jakie towarzyszyły w tym dniu naszym rodakom: ogrom cierpienia i rozpaczy mieszający się z nadzieją i determinacją oraz ogromną radością, że wreszcie się udało. Nikt nie wiedział, jaka ta Polska będzie, jak będą wyglądały jej granice, ale wszyscy wiedzieli jedno: Polska wraca na mapy świata i znów będzie niepodległa. Oficjalnie Święto Niepodległości zostało ustanowione 23 kwietnia 1937 roku, wcześniej uroczystości miały charakter tylko wojskowy i były organizowane zazwyczaj w pierwszą niedzielę po 11 listopada. Po II wojnie światowej przywrócono je ustawą transformacji systemowej dopiero w 1989 roku.

Od kilku lat nasza szkoła organizuje Happening Patriotyczny. W dniu dzisiejszym, jako społeczność szkolna zebraliśmy się w naszej sali gimnastycznej, by wspólnie śpiewać pieśni legionowe i w ten sposób okazać swój patriotyzm oraz przywiązanie do tradycji i historii, z której jesteśmy bardzo dumni.

Skip to content