logo pr1

 

19 maja rozpoczęły się zajęcia w ramach warsztatów pn. „Ja na rynku pracy – oczekiwania a rzeczywistość”. Kolejne spotkanie dla pierwszej grupy odbyło się w dniu 24 maja, ostatnie – 01 czerwca. Druga grupa również spotkała się trzykrotnie – 22.05, 31.05 oraz 08.06.

Zajęcia w tym roku szkolnym zrealizowały 2 grupy 8-osobowe w wymiarze 10 godzin. Warsztaty prowadzone były przez panią Agnieszkę Kamińską – pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W trakcie warsztatów uczestnicy projektu badali swoje kompetencje oraz określali oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zderzali  je z oczekiwaniami pracodawców na lokalnym rynku pracy wobec młodych pracowników.  

 

Projekt „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020,

współfinansowany ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.4

część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Skip to content