Uczniowie klas 1a i 1b  w dniach 17 i 18 października 2016 roku uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na terenie  przejścia granicznego w Budomierzu. Zostali oni zapoznani z zagadnieniami związanymi z wykonywaniem zadań  służb granicznych RP. Uczniom udostępniono do zwiedzania pomieszczenia służbowe Straży Granicznej oraz zapoznano z:
uzbrojeniem, zadaniami i wyposażeniem funkcjonariuszy Straży Granicznej
pojazdami służbowymi będącymi na wyposażeniu Straży Granicznej
zasadami ochrony granicy RP i zewnętrznej granicy UE w przejściach granicznych oraz na odcinkach tzw. „zielonej granicy”
zasadami przyjęcia do służby w Straży Granicznej
zagrożeniami związanymi z przestępczością graniczną.

Zajęcia były prowadzone w ramach realizacji nauczania przedmiotów kryminologii oraz bezpieczeństwa narodowego w klasach o profilu policyjnym.

Skip to content