XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 9 listopada 2016r. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Temat przewodni Olimpiady to: „Państwo a gospodarka”. W Olimpiadzie wzięli udział następujący uczniowie: – Oliwia Babik klasa III D, – Tomasz Kufel klasa III D....

Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

7 grudnia 2016 r. odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Udział w niej wzięło 22 uczniów klas II i III liceum i technikum. Do drugiego etapu zakwalifikowała się Patrycja Budzyńska – uczennica klasy 3B (LO)....

Lekcja w jarosławskiej cerkwi

Dzisiejsza „lekcja” (religii, historii, wiedzy o kulturze) odbyła się w jarosławskiej cerkwi greckokatolickiej. Uczniowie mieli okazję dokładnie ją poznać, przyjrzeć się sztuce cerkiewnej i posłuchać o różnicach tradycji, obrządków Kościoła wschodniego i zachodniego....

XXVII Olimpiada Teologii Katolickiej

7 grudnia 2016 roku  odbył się etap szkolny XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”. W Olimpiadzie wzięło  udział 10 uczniów naszej szkoły. Do etapu diecezjalnego, który odbędzie się...
Skip to content