5 grudnia 2019 r. 5 uczniów ZSEiO w Jarosławiu im. M. Dąbrowskiej wzięło udział w XV edycji ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości – jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięć największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkołę Główną Handlową oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.

Hasło tegorocznej olimpiady: „Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Kultura, Struktura, Pracownik”.

Uczniowie w ciągu godziny rozwiązywali test składający się z 50 pytań.

Zagadnienia podporządkowane były określonym celom i idei przedsiębiorczości

Skip to content