Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

26 kwietnia 2024 r. jarosławski Ekonomik obchodził 100- lecie swojego istnienia. W budynku szkoły zorganizowano okolicznościową wystawę, a absolwenci mogli spotkać się ze swoimi wychowawcami oraz nabyć książkę autorstwa Pani Teresy Krzywonos i Pani Agaty Muszyńskiej „Szkoła ekonomiczna wczoraj i dziś”.

W Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki Pani Dyrektor Justyna Nalepa-Harpula powitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Wiesław Buż – Pierwszy Wicewojewoda Podkarpacki, Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Dorota Nowak-Maluchnik – Podkarpacki Kurator Oświaty, Mariusz Trojak – Wicestarosta Jarosławski, Agnieszka Mroczka – Skarbnik Powiatu Jarosławskiego, Marta Kurpiel – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Monika Maj­-Lichończak – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji, Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia, Ks. Prałat Andrzej Surowiec – Archiprezbiter Jarosławski, Ks. Prałat Marian Bocho – Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, Podinspektor Marek Hajduk – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Pani Aspirant Anna Długosz ­– Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, Podpułkownik Robert Bojarski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jarosławiu, Kapitan Szczepan Wańko z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jarosławiu, Major Maciej Broda  –Zastępca Dowódcy 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, Starszy Kapitan Dawid Skuratko – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Renata Monika Długosz- Drugi Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Dr Dorota Dejniak – Prorektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu, Prof. dr hab. Bożena Sowa – Prorektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Andrzej Mamak – Prezes ZNP Oddział w Jarosławiu, przedstawiciele instytucji kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych i służby zdrowia, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu jarosławskiego, byli dyrektorzy i wicedyrektorzy, emerytowani oraz obecni pracownicy szkoły, absolwenci, członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów, rodzice, uczniowie, przedstawiciele mediów, a także osoby reprezentujące zaproszonych gości.

Pani Dyrektor w swym wystąpieniu podkreśliła doniosłą rolę kierowanej przez nią placówki w życiu wszystkich mieszkańców powiatu oraz wyraziła wdzięczność dla pedagogów i pracowników, którzy zbudowali wizerunek Ekonomika. Uroczystość uświetnił przygotowany przez Panie: Sylwię Zielińską, Beatę Pisarczyk-Naspińską, Martę Bąk, Katarzynę Kiper- Wacek program okolicznościowy, w którym wystąpili uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Następnie uczestnicy święta 100-lecia szkoły udali się pod budynek ZSEiO, gdzie miało miejsce odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Oficjalną część jubileuszu zakończyła uroczysta Msza Święta w Kolegiacie Jarosławskiej. Wieczorem natomiast odbył się Bal Absolwentów w restauracji Colosseum.

Ważną częścią obchodów jubileuszu było również otwarcie 12 kwietnia 2024 r. wystawy „100 lat Ekonomika – wspomnienia, które nigdy się nie starzeją”. Można ją obejrzeć na murze Muzeum od ul. Trybunalskiej. W tym samym dniu byli i obecni pracownicy szkoły spotkali się na uroczystej radzie pedagogicznej.

Dziękujemy gościom, uczestnikom, widzom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania obchodów tego szacownego jubileuszu.

Skip to content