Po raz kolejny społeczność szkolna spotkała się, by czcić Patrona szkoły oraz by dokonać pasowania uczniów klas pierwszych i klas policyjnych. Był udział w uroczystej Mszy świętej, wręcznie kolejnych belek „policjantom”, kalkulatorów „ekonomistom”, występy artystyczne i przemówienie Pani Dyrektor:

Dzisiaj wspominamy czas, kiedy Szkoła Handlowa rozpoczynała swoją działalność, ale także spoglądamy w przyszłość dzięki kolejnym rocznikom uczniów, którzy podjęli naukę w naszej szkole. Jak niegdyś ważny był 8 grudnia dla społeczności szkoły wybrzmiało w przemówieniu uczniów prowadzących tę uroczystość. My dzisiaj możemy kontynuować tę wspaniałą tradycję. W latach 20-tych XXI wieku, po prawie 100 latach od rozpoczęcia działalności szkoły, nadal kształcimy młodych ludzi do pracy w zawodach z branży ekonomiczno-administracyjnej…. można by powiedzieć „kupieckiej”. Ale także, starając dostosować się do potrzeb zmieniającego świata, od 8 lat – w zawodach z branży spedycyjno–logistycznej. A jeszcze dłużej, bo przez ostatnich 15 lat historię szkoły tworzą także uczniowie liceum ogólnokształcącego z innowacją policyjną.
Nowowprowadzane kierunki kształcenia realizujemy przy partnerskiej współpracy z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu oraz Izbą Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
Tradycyjnym pasowaniem uczniowie I klas potwierdzają przynależność do Ekonomika. Od tej chwili mogą z dumą mówić, że tworzą historię szkoły.

Skip to content