Pierwsza klasa na Podkarpaciu!

Uczniowie uczący się w klasach technik eksploatacji portów i terminali oraz technik logistyk będą mogli zasilać kadrę na przejściu granicznym.

 

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego, a także na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa młodzieży, 11 marca 2021 r. zostało zawarte  porozumienie pomiędzy Krajową Administracją Skarbową (reprezentowaną przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie), a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej, którego główną ideą jest edukacja w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego. To także szansa do  przygotowania kandydatów do pracy i służby w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej.

Dokument podpisali mł. insp. Grzegorz Skowronek – dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Justyna Nalepa-Harpula – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu.

Porozumienie umożliwi od roku szkolnego 2021/2022 realizację innowacji pedagogicznej „obsługa celna” w klasach technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali.

W tym nowym projekcie edukacyjnym zajęcia teoretyczne odbywać się będą w szkole, a praktyczna część będzie realizowana w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

IAS będzie współpracować z naszą szkołą przy tworzeniu planu nauczania oraz jego ewaluacji i modyfikacji, a także wspieraniu pozyskiwania wśród pracowników i funkcjonariuszy wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje. Uczniowie będą mieli dostęp do specjalistycznych wydawnictw, w tym multimedialnych. Ponadto  IAS umożliwi organizację wizyt studyjnych i zajęć warsztatowych.

Zdjęcia: IAS

 

Media o wydarzeniu:

Krajowa Administracja  Skarbowa – https://youtu.be/uo8YzkJbaPU

Telewizja Polska Rzeszów –  https://rzeszow.tvp.pl/52769354/13032021-1830

Polskie Radio Rzeszów – https://radio.rzeszow.pl/wiadomosci/klasy-celno-skarbowe-w-przemyslu-i-jaroslawiu

Ekspres Jarosławski – https://ekspresjaroslawski.pl/artykul/w-zseio-w-jaroslawiu/1148529

TVP Info – https://www.tvp.info/52427230/14032021-1734

https://www.wnp.pl/finanse/podkarpackie-w-regionie-powstana-klasy-celno-skarbowe,455701.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/podkarpackie-w-regionie-powstana-klasy-celno-skarbowe,263467.html

 

Skip to content