Finał IV Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

24 lutego 2021r. w ZSEIO odbył się II Etap Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie.

I etap konkursu odbył się w ubiegłym roku szkolnym 4 marca 2020 roku, w którym uczestniczyło 648 uczniów z województwa Podkarpackiego, do II etapu zakwalifikowało się 96 uczestników w tym 3 uczniów Liceum Ogólnokształcącego „klas policyjnych” naszej szkoły tj:

Maciałek Gabriela kl 2Pg
Skoczylas Katarzyna kl 3P/K
Kamil Ptasiński kl 3P/K

Finał konkursu czyli II Etap odbył się w formie stacjonarnej w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego.

Pytania obejmowały wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem  oraz umiejętności związane z zachowaniem się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską.

Powyższe treści, klasy o profilu policyjnym realizują na przedmiotach dodatkowych tj. kryminologia, biologia w praktyce policyjnej, bezpieczeństwo narodowe. 
Opiekunem merytorycznym i szkolnym koordynatorem konkursu był p. Bogdan Folwarczny.

Uczestnikom gratulujemy wejścia do finału i z niecierpliwością czekamy na wyniki II etapu.

foto
Skip to content