Regulamin konkursu  „Ślady Niepodległej w Jarosławiu”

Organizując ten konkurs oddajemy hołd tym, którzy w walce o niepodległość złożyli największą ofiarę swojego życia. Doceniamy tych, którzy nie szczędzili sił, by wskrzeszoną Niepodległą odbudować, umocnić i przeprowadzić przez zawiłości czasów kryzysu, wojny i komunizmu. Cieszymy się możliwością spokojnie patrzenia  w przyszłość Polski, Europy i świata.

I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
  2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Fotograficzne Atest 2000
  3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora projektu, tj. Elżbiety Ślusarz nr tel: 605 746 885

II. Cel konkursu

Nadrzędnym celem konkursu jest upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w powiecie jarosławskim. Ważnym aspektem jest również zachęcenie uczestników i odbiorców do twórczej i indywidualnej interpretacji tematu „Śladami Niepodległej”, odnalezienie i upamiętnienie symboli niepodległości i okazanie patriotycznych emocji fotograficznym obrazem.

Zorganizowanie konkursu ma również na celu:

  • pobudzenie  i rozwój inwencji fotograficznej uczestników,
  • rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
  • wyrabianie poczucia estetyki,
  • wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej,
  • poznanie i wskazanie miejsc, które przypominają i kojarzą się z niepodległością.

Organizator pozostawia autorom zdjęć swobodę w doborze, wyszukiwaniu obiektów, jak i ich ujęciu.

Więcej informacji pod zakładką – konkursy.

Skip to content