17 września 2021 r. miała miejsce szkolna uroczystość  związana ze ślubowaniem i pasowaniem klas pierwszych, a także inauguracja innowacji pedagogicznej pn. „Obsługa celna” .

Na uroczystość przybyli Uczniowie, Nauczyciele i Szanowni Goście:

  • Marta Kurpiel – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
  • Nadkomisarz Sobiesław Szydło – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  • Nadkomisarz Ryszard Tyka – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
  • Halina Kot – dyrektor Santander Bank Polska SA o/Jarosław

Do wszystkich zebranych na początku przemówiła Pani Dyrektor ZSEiO:

Początek roku szkolnego 2021/2022 jest szczególny, poprzez wydarzenie, dzięki któremu wyrażamy naszą prawie 100-letnią działalność. Bo choć ostatnio zawieszone zostały tradycyjne  formy działalności, my staraliśmy się nie zwalniać. Pracowaliśmy intensywnie – nie tylko dostosowując do obowiązujących zaleceń sanitarnych, ale realizując wszelkie zadania i inicjatywy związane z działalnością szkoły.  Stąd  podpisane porozumienie pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a ZSEiO. Nasza współpraca umożliwia skuteczną realizację zadań edukacyjnych KAS, z drugiej strony to, co najcenniejsze – budowę świadomości ekonomicznej i prawnej uczniów oraz możliwość właściwego przygotowania ich do pracy w służbie.” […]Jak co roku spotykamy się, aby podtrzymać tradycję naszej szkoły. Za chwilę nastąpi pasowanie pierwszoklasistów liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym, poprzez wręczenie pagonu z pierwszą belką. Natomiast uczniom klas w zawodzie: technik ekonomista, t. rachunkowości, t. logistyk oraz t. eksploatacji portów i terminali zostanie przekazany symbol zawodów, w których  się kształcą – oznaczony emblematem szkoły.[…]

Pani Dyrektor w związku z rozpoczęciem realizacji w/w innowacji pedagogicznej, przywitała nowego nauczyciela w naszej szkole – pana Jacek Kaliciaka – starszego specjalistę służby celno-skarbowej. 

Po uroczystej części oficjalnej przedstawiono program, w którym uczniowie klas starszych i pierwszych zaprezentowali swoje pasje i  możliwości artystyczne.

Skip to content