19 grudnia 2019 r. uczniowie klasy III o profilu policyjnym, uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez WSPiA – Rzeszowską Szkołę Wyższą w ramach Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.
Zajęcia, które odbywają się w Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej mają na celu stworzenie szansy uczniom szkół średnich zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianej identyfikacji kryminalistycznej.
Przebieg postępowania sądowego to temat kolejnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.
W ramach zajęć młodzież mogła uczestniczyć w symulowanej rozprawie sądowej przygotowanej przez studentów WSPiA. Podczas zajęć uczniowie poznali cały przebieg przesłuchania w toku rozprawy, jak również wypowiedzi końcowe stron oraz ogłoszenie wyroku. Zdaniem uczniów, udział w zajęciach w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa daje dużą wiedzę, która może przydać się w życiu codziennym.

Irena Jarosz

Skip to content